MOJA WALKA Z RAKIEM

Temat: Bunt w płocko-włocławskim okręgu wędkarskim
Panie Śmietanowski jak na redaktora jest Pan mało dociekliwy i rzekłbym nie znający podstawowych przepisów regulujacych amatorski połow ryb. Po pierwsze to nie ustawa Prawo wodne reguluje tworzenie obrebów ochronnych , a ustawa o Rybactwie śródlądowym.PO drugie obręby ochronne ustanawia nie wojewoda a zarząd województwa, czyli samorząd województwa. A po trzecie uprawniony do rybactwa czyli Płocko-Włocławski Zarząd Okręgu PZW na pełne prawo jako dzierżawca i zarządca danego obwodu rybackiego ustanawiac warunki na jakich może sie w nim odbywac amatorski połow ryb, w tym równiez i...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,66,37487256,37487256,Bunt_w_plocko_wloclawskim_okregu_wedkarskim.htmlTemat: Mięsarze. Polowania na ptaki
...tendencję uwalniania się władzy państwowej od obowiązku dbania o stan środowiska przyrodniczego, przez przerzucanie kompetencji na niższe szczeble (wiadomo kto rzadzi na poziomie lokalnym i regionalnym). - Ministerstwo Ochrony Środowiska ma coraz niższą rangę i nie ma prawa veta przy zatwierdzaniu wybitnie szkodliwych inwestycji. - antyprzyrodniczo nastawiony Departament Gospodarki Wodnej w dwóch kolejnych próbach nowelizacji ustawy Prawo Wodne nadal odrzuca podstawowy fakt, że woda oprócz tego, że jest surowcem, jest też siedliskiem i warunkiem życia biologicznego. W konsekwencji obserwujemy przekształcanie naturalnych rzek w wybetonowane kanały ściekowe. - radio i przede wszystkim telewizja skutecznie ośmieszyło "ekologów" dzięki czemu opinia publiczna nie popiera tych akcji. Przykładów można mnożyć radzę poczytać na...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,521,21636809,21636809,Miesarze_Polowania_na_ptaki.html


Temat: Budowanie w Częstochowie zabronione
...braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, skoro na etapie ustalania warunków zabudowy nie podlega badaniu sprawa zgodności zamierzenia inwestycyjnego z przepisami techniczno - budowlanymi, jako że przepisy te nie stanowią przepisów odrębnych, to przepisy te nie mogą stanowić podstawy negatywnego rozstrzygnięcia dla wnioskodawcy. (Do przepisów odrębnych należą inne regulacje ustawowe, np. ustawa Prawo Wodne, ustawa Prawo ochrony środowiska itp. w zakresie normalizującym zagadnienia zagospodarowania terenu) Nie wiem (tzn domyślam się) jaki jest cel takiego bzdurnego postępowania pani Grzelak. W moim przypadku obyło się na szczęście bez łapówek dla niej i innych osób, choć znamy cenę - za jaką obyło by się również bez nerwów i odwoływań do SKO. Pani Grzelak nie jest osobą kompetentną ani kulturalną....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,60718929,60718929,Budowanie_w_Czestochowie_zabronione.html


Temat: Sopot: Potoki płyną w głąb zatoki, plaże będą c...
Gość portalu: p75 napisał(a): .... Chłopie miej litość:/ Jeżeli znalazłeś/wykryłeś przestępstwo, to zgłoś je do prokuratury, a nie czekaj aż ktoś to zrobi za ciebie:P Nie każ forumowiczom wertować " Ustawy Prawo wodne" i zasuwać z wizytą do Prokuratora Okręgowego. Ja tego nie zrobię!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,769,104146563,104146563,Sopot_Potoki_plyna_w_glab_zatoki_plaze_beda_c_.html


Temat: Zebranie 27.08.2009 r.
...0,5m i uważamy za możliwe wyrażenie zgody na zabudowę działek po szczegółowej analizie konkretnych przypadków. Jedynie w skrajnych przypadkach dużego zagrożenia powodziowego opinia ta może być negatywna. Niniejsze pismo określa ogólny sposób postępowania, który jest zgodny z polityką Państwa i aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przed powodzią i zagospodarowania przestrzennego. Przepisy Ustawy Prawo wodne obowiązują od 2002 roku. Dla rzeki Czarnej "Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej" opracowane zostało w 2006r. W "Studium..." tym określono wariantowo strefy zalewowe dla wód o prawdopodobieństwie występowania 0,5; 1; 2; 5 i 10%. Rada Gminy zatwierdzająca dokumenty planistyczne może wybrać jeden z wariantów strefy zalewowej. Wybranie wariantu np. dla wód o...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47629,99323295,99323295,Zebranie_27_08_2009_r_.html


Temat: Lecą głowy za wycięte dęby
Prawo wodne - odp.dla Tomka Tomek, odpowiadam HURTEM na Twoje 2 posty cytatem z Ustawy prawo wodne Dz.U. nr 115/2001 nowelizacja z 16.12.2005. PS. Z moją główką wszystko w porządku i nic się nie pokręciło, jak sugerowałeś, lecz nie chowam urazy. Art. 85 1. Dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się: 1) (...) 2)uprawy gruntu, SADZENIA DRZEW LUB KRZEWÓW NA WAŁACH oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej; 3) rozkopywania...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,72,39142430,39142430,Leca_glowy_za_wyciete_deby.html


Temat: Ustalanie lini brzegowej
Czy ktoś z Szanownych grupowiczów ma doświadczenia związane z ustalaniem linii brzegowej dla potoków górskich. Pojecia stałego porostu traw lub średniego stanu wód z ustawy prawo wodne w przypadku takich potoków są bardzo kłopotliwe do określenia. Andrzej Kozieł priv andr@brenna.com.pl
Źródło: topranking.pl/1831/ustalanie,lini,brzegowej.php


Temat: Auto sprowadzone-jak liczyą rocznik?
On 29 Apr 2002 07:48:23 GMT, miod@math.uni.lodz.pl (Krzysztof Miodek) wrote: Z tego artykułu wynika, że auto z 2001 roku ma wedle naszych przepisów 2 lata :-) Dziwi? Według ustawy Prawo Wodne rak jest rybą, więc zrobienie z rocznego auta dwuletniego wydaje się być niewinną igraszką Sejmu RP.
Źródło: topranking.pl/1628/auto,sprowadzone,jak,liczya,rocznik.php


Temat: Nie grodźcie nam jezior
Gazeta Olsztyńska nie odpuszcza problemu pogrodzonych jezior. Tym razem zagląda nad jedno z moich ulubionych - jezioro Wulpińskie. Raz nawet probowałam je obejść od Dorotowa, ale zaraz za Mojdami natknęłam się na mur! Nawet nie płot, ale mur do samego brzegu. GO: Ustawa prawo wodne mówi wyraźnie - półtora metra od linii brzegowej jeziora musi zostać udostępnione wszystkim. Musi, ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Dorotowo - wieś osiem kilometrów od Olsztyna nad jeziorem Wulpińskim. Ogrodzenia domów i hoteli dochodzą do lustra wody, niektóre nawet są postawione w jeziorze. Obok wsi działki rekreacyjne. I tu płot wchodzi do jeziora. Janusz Kozak, szef biura Zarządu Polskiego...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,43501304,43501304,Nie_grodzcie_nam_jezior.html


Temat: Przeczytaj jak miasto sprzedało część jeziora
Ja podejdę to tego inaczej - żegluję i chciałbym, by Olsztyn był miastem przyjaznym dla wszystkich żeglarzy, chcę by można było pospacerować nad Krzywym - więc powołam się na ustawę Prawo Wodne ;) Art. 192. 1. Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. Tej samej karze podlega ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,70308817,70308817,Przeczytaj_jak_miasto_sprzedalo_czesc_jeziora.html


Temat: Precz ze SPALARNIĄ
...gminy, to w tym przypadku urzędnicy zachowali sie tak jak w przypadku pozwoleń na budowę w korytarzach przewidzianych pod trasy i autostrady... Że Czajka ma być modernizowana I ROZBUDOWANA było wiadomo w środowisku co najmniej od połowy lat 90-tych. Mam wrażenie (o ile mnie pamięć nie myli), że wstepne zalecenia (nota bene na podsatwie również unijnych ekspertyz) by Czajka przejeła gros ścieków warszawskich datuja z okolic uchwalenia ustawy Prawo Wodne (czyli połowa 2001 roku). > Wykorzystanie > rezerw Czajki dla projektu przesylania ścieków z 3/4 Warszawy jest rozwiązaniem > > doraźnym gdyż i tak w perspektywie 5-7 lat dla samej Bialolęki i najbliższych > okolic potrzebna bedzie dodatkowa oczyszczalnia o wydajności przynajmniej > obecnych rezerw. Skąd takie informacje? Abstrachuje od tego, że wzrost zaludnienia...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,297,21326031,21326031,Precz_ze_SPALARNIA.html


Temat: nie zawsze woda mineralna zamarza
...Są czasem badane, ale jedynie BAKTERIOLOGICZNIE. To różnica. Są badane, bo muszą być badane. Podstawa prawna:1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 z 2007 r.) 2)rozporządzenie Min.Środowiska z 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne (Dz.U.Nr 201 z 2005 r.) 3) Ustawa Prawo wodne art.58 (ustanawianie stref ochronnych ujęć wody podziemnej). Proszę sobie teraz dokładnie przeczytać w/w akty prawne i nie opowiadać bzdur o bakteriologii wód, bo stan bakteriologiczny jest jedynie drobnym elementem przy ocenie wody i wcale nie decydującym. Skażenie bakteriologiczne wody (jeśli się pojawi) można stosunkowo łatwo zlikwidować. O tym czy woda może być sprzedawana jako mineralna/stołowa...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,69,89321135,89321135,nie_zawsze_woda_mineralna_zamarza.html


Temat: ŁODZIANIE JESTEŚCIE SAMI SOBIE WINNI
...do przodu. Inaczej miałbym zajętą hipotekę budynku na dziesiątki lub setki tysięcy złotych albo komornika w domu i firmie, który systematycznie grabiłby mój majątek w imię prawa. Jednak z tych samych powodów można mieć w plecy. 1. Brak ciepła i wody doprowadził do ruiny całą instalację, zarówno ciepłowniczą, jak i wodną. Teraz MUSZĘ wszystko wymienić i za to państwo powinno zapłacić mi odszkodowanie (nie ja wymyśliłem ustawę prawo wodne, ustawę prawo energetyczne, ustawę o ochronie praw lokatorów) 2. Skutkiem zabójstwa, jakiego dopuścili się komuniści na polskiej gospodarce jest to, że na dzień dzisiejszy urynkowienie kamienicy jest niemożliwe, gdyż każda inwestycja przyniesie stratę. Jeszcze 3 lata temu było inaczej, nie mówiąc 8 lat temu, gdzie gwarantowany był zwrot z niemalże każdej inwestycji w nieruchomość. Taak krotki,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,63,4693726,4693726,LODZIANIE_JESTESCIE_SAMI_SOBIE_WINNI.html


Temat: gdzie trasy rowerowe w tej okolicy,
W świetle prawa rower jest pojazdem więc jazda nim po koronie wału przeciwpowodziowego stanowi wykroczenie.Mówi o tym wyrażnie ustawa prawo wodne jak też kodeks wykroczeń.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,229,47756012,47756012,gdzie_trasy_rowerowe_w_tej_okolicy_.html


Temat: Niedzwiadek fontanna
Niestety nie jest to zgodne z ustawą Prawo Wodne z roku 1974 (Dz. U. 74.38.230 z dnia 30 października 1974 r.) , która w swym jednolitym tekście ani razu nie wspomina o niedźwiedziach....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,165,88768156,88768156,Niedzwiadek_fontanna.html


Temat: Zalew
To nie "zalew" ale "zbiornik retencyjny" Witaj <townes> 1.Myślę,że nie zrozumiałeś sensu mojego pytania, ponieważ jeszcze raz podkreślam. Ma to być ZBIORNIK RETERNCYJNY, a nie zalew. W takim przypadku, woda NIE MOŻE przepływać przez zbiornik. ( ustawa prawo wodne) 2. Woda (rzeka) będzie przepływała "obok", tak jak w Odrzywole i w Łęgonicach, czyli będzie to zbiornik RETENCYJNY, czyli z czasem kolejne zarośnięte "bajoro", w ktorym nie można sie kąpać. 3. Infrmację, że to będzie 9 ha uzyskałem bezpośrednio od JNP, podczas posiedzenia komisji rady gminy. Uważam, że jakby JNP "odczepił" się od Wspólnoty, to po uregulowaniu spraw...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25494,63635251,63635251,Zalew.html


Temat: Na warunki zabudowy można czekać... 5 lat
...łąki, która ma dostęp do drogi publicznej poprzez polną drogę długości np. 3km. Świetna sprawa być obszarnikiem, bo można stawiać gdzie się chce i co się chce i mieć pretensje do wójta, że nie wykonał wodociągu i kanalizacji, na terenach potencjalnie zagrożonych powodzią, dla których pechowo stosowne opracowanie rządowe sankcjonujące status tych terenów nie zostało opracowane, zatem w interpretacji SKO nie są to jeszcze zgodnie z ustawą prawo wodne tereny potencjalnie zagrożone powodzią (że jest to w pradolinie rzeki 100m od wału ochronnego, dla SKO nie ma to najmniejszego znaczenia ? po co myśleć, jak mamy przepisy i możemy je interpretować). Jak dobrze nie wydawać pieniądze na połączenie kościoła, sklepu, budynku mieszkalnego i stacji paliw tracąc na to 2 lata, bo sąsiad nie chce mieć obok drugiego kościoła czy sklepu. 3.Infrastruktura ? czyli koła...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1025,78066710,78066710,Na_warunki_zabudowy_mozna_czekac_5_lat.html


Temat: Ministra Zdrowia...
...liczyla | pieniadze, a wczesniej dlubala sobie w nosie. Pani podające chlebek w supersamie nie liczy pieniędzy (co innego małe, prywatne sklepiki), a poza tym na paniach łatwiej wymóc, żeby chwytały chleb w rękawiczce bądź przez papier. Jeśli chodzi o dłubanie w nosie...wymaz z nosa też pewnie pani miała robiony, więc prawie na pewno wszystko z nią ok ;) Raczej nie miala. Ustawa jest glupia i tyle. Pewnie do niej jakas ideologie dopisali. Weszla sobie ustawa prawo wodne i rozporzadzenia do niej. Wg jednego z nich nalicza sie rocznie 15 zl od kazdego metra kwadratowego wody wykorzystywanej do celow rekreacyjnych i innych: kapieliska, przystanie, takie tam. Uzasadnienie? - ze trzeba okrasc ludzi z pieniedzy? nieeee... Formalnie brzmi: - potrzeba uregulowania stosunkow pomiedzy uzytkownikami wod Jakby do tej pory byla taka potrzeba...
Źródło: topranking.pl/1745/ministra,zdrowia.php


Temat: Poczucie ładu burmistrza Targówka
...zagrodzenia wejścia na drogę serwisową zarówno od strony Kondratowicza jak i od strony Malborskiej. Tym samym droga serwisowa stała się wewnetrzną drogą osiedlową. Jest w tej sprawie stosowna zgoda władz dzielnicy? A może to był deal miedzy deweloperem a dzielnica? - dzielnica zadała słuszne pytanie dlaczegozezwolono na zamknięcie drogi. Otrzymała mało mądrą odpowiedż że zgoda taka została wydana A jak się tu ma art 27 Ustawy prawo wodne który jednoznacznie zakazuje grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych? - czy starodrzew wzdłuż kanałku, który znalazł się wewn ątrz zagrodzenia został sprzedany wspólnocie mieszkaniowej i ta za wlasne środki dokonuje stosownych jego konserwacji? - cytowany artykuł prawa wodnego mówi nie odostępie dla służb miejskich terenu przy kanałku lecz wyrażnie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,297,102608218,102608218,Poczucie_ladu_burmistrza_Targowka.html


Temat: Kontrowersje wokół budowy zbiornika na Ustroniu
Kontrowersje wokół budowy zbiornika na Ustroniu Artykuł dotyka zaledwie tematu zbiornika- a i tak -przykro czytać, co też opowiadają Panu Redaktorowi ludzie z Miejskiej Spółki Wodnej. Niezależnie od stosowanego nazewnictwa, w budowanym zbiorniku będą gromadzone zanieczyszczone wody opadowe spływające z terenów o utwardzonej nawierzchni, które w rozumieniu art.3 pkt38 ustawy Prawo ochrony środowiska i art.9 ust.1 pkt14 ustawy Prawo wodne są ŚCIEKAMI. Nie jest to bez znaczenia dla postępowania lokalizacyjnego i wymagań z zakresu ochrony środowiska, które powinny być spełnione. Nie wszyscy wiedzą o tym, że zbiornik powstaje przy awaryjnym ujęciu wody ( odwiert studni był wykonany na głębokość ponad 100m!) wykonanym na potrzeby obrony cywilnej. Swoją drogą zastanawiające jest, dlaczego dopuściły do tego organy ochrony środowiska? Nie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,19316049,19316049,Kontrowersje_wokol_budowy_zbiornika_na_Ustroniu.html


Temat: Troche pytan!?
...tego tematu można znaleść przede wszystkim w Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (1994 Dz. U. Nr  49, poz. 196; 1995 Dz. U. Nr  90, poz. 446; 1996 Dz. U. Nr 106, poz. 496; 1996 Dz. U. Nr 132, poz. 622; 1997 Dz. U. Nr  46, poz. 296; 1997 Dz. U. Nr  96, poz. 592; 1997 Dz. U. Nr 121, poz. 770; 1997 Dz. U. Nr 133, poz. 885; 1998 Dz. U. Nr 106, poz. 668) ale również w:  - kodeksie karnym;  - ustawie o odpadach;  - ustawie Prawo Wodne;         a kwestie te są normowane w postrzególnych kwestiach  w wielu innych aktach prawnych, których tutaj nie wymienię. II Gdzie znalesc jakiekolwiek informacje dotyczace ulg pracownikow pracujacych w Policji - czy jeszcze takie ulgi, przywileje obowiazuja?         Informacji na ten temat szukaj przede wszystkim w Ustawie o Policji oraz wydanych na jej podstawie aktach prawnych, ale...
Źródło: topranking.pl/1855/54,troche,pytan.php


Temat: Rozumiem, że raz można się nie ubezpieczyć
qqazz napisał: > i kopać rowy melioracyjne, stawy a nie rozkładać > ręce i czekac, że rząd nic nie robi, jak się kilku sąsiadów > dogada i weźmie do roboty to mogą sporo zrobić samemu. Nie jest tak jak piszesz :-( Choć też uważam że tak powinno być. Mamy ustawę prawo wodne które nie pozwala na inicjatywę "kilku sąsiadów" . W niektórych okolicznościach prawo wodne pozwala żądać usunięcia wytworów powstałych z inicjatywy sąsiedzkiej.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,98027517,98027517,Rozumiem_ze_raz_mozna_sie_nie_ubezpieczyc.html


Temat: Zakaz jazdy po wale
O zakazie jazdy rowerem po wałach przeciwpowodziowych mówi Ustawa Prawo Wodne w art.85 oraz Kodeks Wykroczeń art.80.Rower w świetle Prawa Drogowego jest takim samym pojazdem jak każdy inny.Można nim jechać po wale jeśli istnieje tam utwardzona droga wybudowana za zgodą Woj. Zarządu Melioracji i Budowli Wodnych.Tydzień temu dziennikarze Gazety popisali się nakłanianiem czytelników do łamania wspomnianych tu przepisów.Jest to skandaliczne. Szanująca się gazeta nie powinna nawet...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,286,16066155,16066155,Zakaz_jazdy_po_wale.html


Temat: Przydomowa oczyszczalnia ścieków.
blednie laczysz pozwolenie ze zgloszeniem przeciez nie pisalem ze chodzi o pozwolenie na budowe zgloszenie nie jest tozsame ze zgoda przypominam o terminie 30 dni przypominam o zapisach mpzp zapoznaj sie z art 39 ustawy prawo wodne z paragrafem 26 ust 3 rozp min z 12 kwietnia 2002 przypominam o zmianach od 30 lipca 2005 a teraz sie doucz i zapraszam na forum reszty nie bede komentowal pzdr.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,217,85587885,85587885,Przydomowa_oczyszczalnia_sciekow_.html


Temat: Dane opadów z Europy.
Proponuję zapozanć się z ustawą Prawo Wodne w części dot. finansowania. Oczywistym jest jasne określenie zasad dostępu. Monopol to piękna gra.... Pozdr, LK Użytkownik "Andrzej Kurowski" <akurowskiWYTNI@poczta.onet.plnapisał w wiadomości Witam, Potrzebuję dane dotyczące opadów z min. 5 stacji europejskich(średnie miesięczne). Interasuje mnie okres 30 letni(najlepiej). Czy ktoś natknął się w sieci na stonę zawierającą takie dane?...
Źródło: topranking.pl/1579/dane,opadow,z,europy.php


Temat: Tanie działki na terenach zalewowych. Są chętni
W Polsce nie ma jednoznacznie sformułowanych ograniczeń dla zagospodarowania terenów zalewowych. Artykuł 66 ustawy Prawo Wodne (ustawa z dnia 24 października 1974 r., Dz. U. 74.38.230 z dnia 30 października 1974 r. z późniejszymi zmianami) ustala takie ograniczenia jedynie dla terenów międzywali. Natomiast dla rzek nieobwałowanych nie ma obowiązku określania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (co skutkowałoby ww. ograniczeniami). Ponadto starosta, mający (po reformie powiatowej) delegację ustawową do...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,73,96676502,96676502,Tanie_dzialki_na_terenach_zalewowych_Sa_chetni.html


Temat: Dewastacja sciezki na wale miedzeszynskim
Chaladia, masz nieco przytępiony umysł.Uparcie pomijasz kwestię prawną.Udzieliłem informacji na jakiej podstawie można być ukaranym za dane wykroczenie.Jeśli uważasz, że trzeba to prawo zmienić to poprostu coś z tym zrób. Proponuję zebranie 100 tys. podpisów i złożenie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej Ustawę Prawo Wodne.Tylko do tego trzeba mieć tzw. jaja.Idąc Twoim tokiem myślenia pozwólmy złodziejom kraść. Kradzież mienia o wartości mniejszej niż 250 zł. to tylko wykroczenie.Takie samo jak jazda rowerem po wale.Zgadywanie Ci nie wychodzi. Nie jestem strażnikiem, za mało tam płacą.Pracuję na rzece.Jako kto? Zgaduj dalej.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,286,16417870,16417870,Dewastacja_sciezki_na_wale_miedzeszynskim.html


Temat: ang-pol-WZiZT, operat
...specyficznych kontekstach. Dodatkowo może wprowadzać w błąd co do procedury administracyjnej obowiązującej w Polsce (u nas builder żadnego certification nie składa, tylko zwraca się o wydanie decyzji). 2. Operat wodnoprawny to dokument o określonej przepisami formie (http://www.lkp.org.pl/prawo_html/operat_wodnoprawny.html), który musi być dołączony do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, czyli pozwolenia wymaganego zgodnie z ustawą Prawo wodne do pewnych rodzajów korzystania z wód (np. odprowadzania ścieków lub eksploatacji elektrowni wodnej, ale nie wędkowania czy pływania łódką). Do propozycji Andrzeja trudno mi się ustosunkować, bo jej nie rozumiem (szczególnie tego w nawiasie). Mam nadzieję, że te wyjaśnienia choć trochę pomogą.
Źródło: topranking.pl/1529/23,ang,pol,wzizt,operat.php


Temat: PRZECZYTAJCIE!!!!:)))
PRZECZYTAJCIE!!!!:))) USTAWA PRAWO WODNE DOTYCZĄCA MIEDZY INNYMI LINII BRZEGOWEJ,JEZIOR ,RZEK ,ZBIORNIKOW WODNYCH JEST NAGMINNIE ŁAMANA PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ PROMINENTÓW, CZYLI LUDZI KTORZY SAMI JĄ UCHWALILI ;PRZYKŁAD ; MAZURY ,BEŁDANY ,,DACZA JASNIE PANUJĄCEGO KWASA NA PRZESMYKU DROGI WODNEJ DO GIŻYCKA ,DACZA REWINA -SPOTKANIE Z MILLEREM CELEM USTALENIA JAK OKRAŚĆ JĄKAŁE Z " WYBORCZEJ" MYSLIMY ,ZE "WYBORCZA" PODEJMIE...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,29,29832435,29832435,PRZECZYTAJCIE_.html


Temat: Symbolem regionu tabliczka z zakazem wstępu
Teraz Wiecie dlaczego Poseł ASZKIEŁOWICZ walczył o przestrzegania prawa, a w szczególności ustawy Prawo Wodne... a no własnie dlatego, że większość działek nad jeziorem ma taką tabliczkę a dostęp do akwenów jest ograniczony.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,68220030,68220030,Symbolem_regionu_tabliczka_z_zakazem_wstepu.html


Temat: Czy Kanał Marecki może wylać ???
Może i co jakiś czas wylewa lub zagraża przerwaniem wałów,zapytaj starych mieszkańców z okolic rzeki którzy mieszkają równie nisko tylko uważaj na egocentryków bo oni widzą tylko czubek własnego nosa i nie zauważyliby zderzenia z kometą.Do meliorantów do Wołomina nie dzwoń bo powiedzą ci że to tajne .Polecam lekturę ustawy prawo wodne w związku z odległością projektowanej zabudowy od wałów. Jak kupiłeś działke to poprawi ci się ciśnienie pozdrawiam darek.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,450,48455725,48455725,Czy_Kanal_Marecki_moze_wylac_.html


Temat: Sopot: Potoki płyną w głąb zatoki, plaże będą c...
Sopot: Potoki płyną w głąb zatoki, plaże będą c... A jak te 400m ma się do zapisów Ustawy Prawo wodne? "Art. 39. 1. Zabrania się wprowadzania ścieków: 2) do wód: b) powierzchniowych w obrębie kąpielisk, plaż publicznych nad wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 kilometr od ich granic" a że ścieki to są, to chyba wątpliwości nie ma ;) (Art. 9, ustęp 1, punkt 14c tejże Ustawy) I ciekawe jak to ma zmniejszyć podtopienia...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,769,104146563,104146563,Sopot_Potoki_plyna_w_glab_zatoki_plaze_beda_c_.html


Temat: rzeka - definicja
witam szukam prawnej definicji terminu "rzeka". w ustawie prawo wodne wystepuje, ale nie jest sprecyzowane. generalnie chodzi mi o roznice miedzy rzeka a rowem TIA pozdrawiam
Źródło: topranking.pl/1854/rzeka,definicja.php


Temat: pilne, zapora w Dębem
Jeśli uznajemy rower za taki sam pojazd jak każdy inny to jazda nim po wale jest prawnie zabroniona.Art.85 p.1 Ustawa Prawo Wodne oraz art.80 p.1 Kodeks Wykroczeń.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,286,14675531,14675531,pilne_zapora_w_Debem.html


Temat: Rowerzyści rozbijają się o płot na Bielanach
Kodeks cywilny rzeczywiście mówi, że właściciel gruntu ma prawo go ogrodzić ale, tu uwaga W GRANICACH USTAW I ROZPORZĄDZEŃ. Widocznie Panu Burmistrzowi nie chciało się czytać do końca albo czytać ze zrozumieniem nie potrafi(i taki ktoś włada dzielnicą). Wybudowanie ogrodzenia w tym miejscu napewno narusza aż dwie ustawy, a mianowicie Ustawę Prawo Wodne w dziale 5 gdzie jest mowa o ochronności wałów przeciwpowodziowych jak też Ustawę o Ochronie Przyrody, która zabrania budowania płótów na terenie naturalnych korytarzy migracji zwierzyny leśnej. Naruszono też rozporządzenie Min. Środowiska o ochronności obszarów Natura 2000. Wybudowanie płotu w innym, bardziej rozsądnym miejscu równierz zabezpieczyło by teren pałacu i parku przed intruzami ale...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,752,98648476,98648476,Rowerzysci_rozbijaja_sie_o_plot_na_Bielanach.html


Temat: Obowiązujące prawo a oczko wodne
Zapewne w ustawie Prawo Wodne cos bedzie na ten temat
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,309,83798250,83798250,Obowiazujace_prawo_a_oczko_wodne.html


Temat: budowa na "terenie zagrożonym powodzią"
Jeśli plan miejscowy nie precyzuje kwestii zabudowy na terenie zalewowym, to należy poznać dla przedmiotowego terenu stanowisko dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Może on bowiem w drodze decyzji zwolnić z zakazu zabudowy (art. 82, 83 ustawy Prawo wodne).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,656,60258145,60258145,budowa_na_terenie_zagrozonym_powodzia_.html


Temat: Usypał półwysep na Śniardwach, a urzędnicy bezs...
...a urzędnicy bezs... To nie bezsilność urzędników, to świadoma bezczynność. I nie o rozwój turystyczny regionu tu chodzi tylko o zwyczajną pazerność i chciwość - czyli tzw.konsumpcyjny idiotyzm Nie można tu winić inwestora - on po prostu powiększył sobie działkę- i działa w swoim dobrze pojętym interesie, chce mieć więcej niż inni. Na wykonanie grobli inwestor powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne wynikające z art.122 ustawy Prawo wodne, brak tego pozwolenia skutkuje nakazem rozbiórki co wynika z art.64
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,101631265,101631265,Usypal_polwysep_na_Sniardwach_a_urzednicy_bezs_.html


Temat: dostęp do jeziora
...akty prawne ... w mojej miejscowosci jest podobna sutuacja z tym ze moze lepiej jak ja przedstawie. Jest osrodek wypoczynkowo-rekreacyjny. obejmuje teren bez wody. I wlascicel ogrodzil sie  do samej wody siatka. Nie mozna przejsc przy wodzie poniewaz tak jest siatka rozpieta, a jednoczesnie znalazlo by sie na terenie jego osrodka. Czy ma do tego prawo? W koncu grodzi sie przed tym coby ludzie nei wlazili na jego osrodek na ktory obowiazuje  oplata. Mówi o tym ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (D.U. z 11-10-01) a dokładniej zacytuję: " Art. 12. Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości. (o takie chyba nie chodzi???) Art. 14. 1. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stanowią własność właściciela tych wód w granicach określonych liniami brzegów. 2. Grunty pokryte płynącymi wodami...
Źródło: topranking.pl/1857/dostep,do,jeziora.php


Temat: Proces o obrazę katolików
Mylisz się. Ustawa Prawo Wodne w ogóle nie zajmuje się rakami. Wypowiada się o nich natomiast Ustawa o Rybactwie Śródlądowym i też nie w sposób, w jaki sugerujesz. Ustawa zmienia tylko stan prawny, nie zmienia natomiast rzeczywistości. Posłowie mogą sobie uchwalić nawet to, że lato bedzie się liczyć od lutego do listopada. Nie spowoduje to jednak, że w lutym nad morzem pojawią się opalający plażowicze.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,34954882,34954882,Proces_o_obraze_katolikow.html


Temat: Ciekawostki z Ratusza
Co to jest aglomeracja... Może kilka słów wyjaśnienia do pierwszego linku. Słowo "aglomeracja" kojarzy się zwykle z jakimś większym organizmem miejskim. Tym razem jednak chodzi o coś innego. Dla wyjaśnienia kilka cytatów z ustawy Prawo Wodne: "Art. 43. 1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 2. Aglomeracja oznacza teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12222,22284381,22284381,Ciekawostki_z_Ratusza.html


Temat: indywidualne rozliczenie za wode i nie tylko
...stosować jedynie słuszne rozwiązanie. Znam budynek spółdzielni mieszkaniowej posiadający wyłącznie jeden gazomierz dla wszystkich mieszkań, a lokatorzy rozliczani są zaliczkami (później korekta: nadpłata - niedopłata). Ale nie znam budynków wybudowanych przed 2001 rokiem rozlicznych na podstawie ustawy z 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...). Znam w trzech miastach przypadki rozliczania lokatorów na podstawie dawnej ustawy Prawo wodne, ale taki stan faktyczny skończy się najpóźniej 17 sierpnia 2006 roku zgodnie z zapisem ustawy (art. 4 ustawy o zmianie ustawy). Zobacz ujednolicony tekst ustawy: www.kamienice.info.pl/woda/woda2005.html . Inaczej mówiąc chodzi o realne prawo wyboru: albo wyłacznie tylko wodomierz główny (jak dotychczas), albo indywidualne rozliczanie lokatorów płacących bezpośrednio wodociągom, albo wreszcie układ...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10096,31353104,31353104,indywidualne_rozliczenie_za_wode_i_nie_tylko.html


Temat: Podpłockie jeziora - obraz nędzy i rozpaczy
Łamanie prawa >>> "Hotel "Dębowa Góra" i dalej prywatny czereśniak wjechali ogrodzeniami i murami do jeziora.Pareset metrów nabrzeża stracone. Co na to służby nadzoru i ochrony srodowiska?!" Jeśli jest jak piszesz, to spokojnie sprawę prokuraturze można zapodać : Wg. cytowanej już w tym wątku " Ustawy Prawo wodne" w Rozd. 3 art.27 pkt.1 jest napisane : "Zabrania sie grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania, bądź uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar." I dalej w tejże Ustawie (rozdz. 3, art. 28, pkt. 2 : " Właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,66,25602323,25602323,Podplockie_jeziora_obraz_nedzy_i_rozpaczy.html


Temat: Zakrzówek: baseny, amfiteatr i wiśniowe sady
...czy inna "zielona" jest znacznie tańsza niż budowlana. Właściciel gruntu sam nie może zadecydować dowolnie co na tym gruncie będzie robił. O tym ma prawo zadecydować Rada Gminy "Wg mnie to nie jest przysługa, ale wymiana usług. Zdaje się, że cała woda (mówiąc krótko, ale nie tylko) należy do Portugalczyków. Jak chcesz ich skłonić, by tam kogoś wpuścili?" - woda raczej nie należy do Portugalczyków. Vide: ustawa prawo wodne. Tam jest wszystko dokładnie opisane.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,412,76614031,76614031,Zakrzowek_baseny_amfiteatr_i_wisniowe_sady.html


Temat: I jeszcze coś o wodzie :)
KS wrote: Zastanawiam się jak tłumaczy się "urządzenia wodne" (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne) na angielski? Zdaje się, że ustawy tej nie przetłumaczono nigdy na angielski (w każdym razie na stronie MOŚ jej nie ma w wer. EN)... :/ Co byście powiedzieli na 'water devices'? ------ a moze w. installations ? :)) agent
Źródło: topranking.pl/1530/i,jeszcze,cos,o,wodzie.php


Temat: Zamiast buławy uregulujcie Potok Służewiecki
no tak ale występują tutaj poważne problemy kompetencyjne. z tego co piszą dziś w stołecznej do odpowiedzialności za stan i utrzymanie potoku nie przyznają się samorządy, wg. ustawy Prawo Wodne ma on podlegać Woj. Zarządowi Melioracji i Urz. Wod.- a więc administracji państwowej
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,51,2638940,2638940,Zamiast_bulawy_uregulujcie_Potok_Sluzewiecki.html


Temat: O przyszłości Wisły - dziś debata na Powiślu
...i jako taka mogłaby zostać zaskarżona. Tym samym świadczy to o tym iż dokumenty do przetargu (za co w żadnej mierze nie odpowiada RZGW) były źle przygotowane, bowiem PRZED uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor był zobowiązany uzyskać zwolnienie z zakazu wznoszenia budowli w międzywalu (na tym terenie zaprojektowano umiejscowienie części elementów budowli Centrum Nauki Kopernik), czego nie uczynił (wymóg taki wynika z art. 82 Ustawy Prawo wodne). Wina nie leży więc w żadnym wypadku po stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdyż brak było w harmonogramie prac wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, a wymagane procedury zaskoczyły wykonawców. Istnieją bowiem określone procedury postępowania dotyczące terenów zalewowych związane głównie z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Inwestor CNK zignorował obowiązujące w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,271,78067643,78067643,O_przyszlosci_Wisly_dzis_debata_na_Powislu.html


Temat: Polsko, otwórz się
critto napisał: > > nie mozna przejsc nad rzeka? To powazne naruszenie przepisow administracyjnych, > bo poltora metra od wody jest PRZESTRZEN PUBLICZNA (zawsze). Jesli tak, to > proponuje wystapic do odpowiednich wladz (urzedu wodnego, wladz miasta, wladz > wojewodzkich - o szczegoly zapytaj prawnika) o NAKAZ PRZESUNIECIA PLOTU (moze > biec wzdluz rzeki, ale nie moze grodzic dostepu do niej). Art. 11. 1. ustawy Prawo wodne: Właściciel gruntu obowiązany jest umożliwić dostęp do wody, pozostawić przejście lub przejazd dla swobodnego ruchu wzdłuż wód, pozwolić na wykonywanie rybactwa i wędkarstwa, przybijanie i przymocowywanie do brzegów statków i tratew, ustawianie znaków żeglugowych oraz wykonywanie robót konserwacyjnych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. I wszystko pięknie, tylko...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,69879019,69879019,Polsko_otworz_sie.html


Temat: rowery na promie
rowery na promie W artykule ;Dwa kółka na promie; nakłaniacie rowerzystów do łamania prawa.Takie postępowanie jest nie tyko skandaliczne ale świadczy o braku prfesjonalizmu autora .Radzę zapoznać się ztreścią Ustawy Prawo Wodne DZ.5 art85 p.1 oraz przeczytać Kodeks Wykroczeń art.80 par.1 p.1. Należy przeprosić cyklistów za narażanie ich na płacenie mandatów.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,296,13937367,13937367,rowery_na_promie.html


Temat: Rydzyk powiększy imperium o prywatną plażę?
Prawo wodne Już widzę jak Minister Ochrony Środowiska wykona swoje zobowiązania płynące z ustawy Prawo Wodne: Art. 11. 1. Właściciel gruntu obowiązany jest umożliwić dostęp do wody, pozostawić przejście lub przejazd dla swobodnego ruchu wzdłuż wód, pozwolić na wykonywanie rybactwa i wędkarstwa, przybijanie i przymocowywanie do brzegów statków i tratew, ustawianie znaków żeglugowych oraz wykonywanie robót konserwacyjnych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 2. Przejścia, przejazdy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,59966449,59966449,Rydzyk_powiekszy_imperium_o_prywatna_plaze_.html


Temat: Spłyń Kośnianką
Drożdzie, pp. Drozdowscy mając prawa do terenu MUSZĄ pozostawić dostęp do wody. Cytuję z ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 115/01 poz. 1229): Art. 28. 1. (...). 2. Właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji. 3. Właścicielowi nieruchomości, (...) o którym mowa...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,192,30915562,30915562,Splyn_Kosnianka.html


Temat: gdzie trasy rowerowe w tej okolicy,
Przeczytaj treść ustawy prawo wodne- dział V art.185.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,229,47756012,47756012,gdzie_trasy_rowerowe_w_tej_okolicy_.html


Temat: Czy denne opłaty zniszczą polskie porty i przys...
A wiecie kochani co w tym wszystkim jest najśmieszniejsze ? Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Żeglarskiego jest /niestety do dziś/ Pan Wiesław Kaczmarek, będacy jeszcze do niedawna ministrem skarbu tego rządu, który te ustawę spłodził i wydał do niej przepisy wykonawcze. Ustawa Prawo Wodne ukazało się w Dzienniku Ustaw z data bodajże 16 lipca roku 2001 !!! a Rozporządzenia Wykonawcze podpisane zostały w dniu 23 grudnia 2002 /śledzik ?/. A Pan Kaczmarek przez cały ten czas /18 miesięcy !!!/ był ministrem tego rządu. A Polski Zwiazek Żeglarski będący PODOBNO trybuną wszystkich żeglarzy pisze, m.in. na swoich stronach www, że przeprowadził szerokie konsultacje ze środowiskiem żeglarskim...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,4842408,4842408,Czy_denne_oplaty_zniszcza_polskie_porty_i_przys_.html


Temat: Czy Kanał Marecki może wylać ???
To twoje pieniądze rób co chcesz,ale jak myślisz - co jest ważniejsze ustawa sejmu rzeczpospolitej-prawo wodne czy plan zagospodarowania uchwalony później przez radę miasta marki i jak kwestię niezgodności z prawem pozwolenia na budowę rozstrzyga ustawa prawo budowlane? Zacznij jednak od ustawy prawo wodne i jak wszystko co istotne czytaj od końca na pweno znajdziesz taki kawałek o odległości 50 m od wałów.Pozdrawiam darek
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,450,48455725,48455725,Czy_Kanal_Marecki_moze_wylac_.html


Temat: Wycena czesci skladowych gruntu - problem
"Jak ocenic czy wyceniane skladniki roslinne naleza do danej dzialki. Problem polega na tym, ze dzialka sasiaduje z rzeka i wedlug ewidencji grutnów granice dzialki przebiegaja inaczej niz faktyczny przebieg rzeki. Wyglada to tak jakby czesc rzeki przebiegala przez prywatna dzialke (ewid.). Jak zostrzygnac do kogo naleza np. drzewa. czy linia brzegowa moze to w jakis sposób rozstrzygnac? " Problem ten reguluje ustawa prawo wodne z dn.  z dnia 18 lipca 2001 r. Granica wlasnosci w tym przypadku przebiegac bedzie po "linii brzegu", ustalonej wg. przepisów ww. ustawy. Pozdrawiam, Pawel
Źródło: topranking.pl/1831/wycena,czesci,skladowych,gruntu,problem.php


Temat: Lowcy Burz
...do Pańskiego listu uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wykupienia płatnego dostępu do danych radarowych poprzez osobę prywatną w formie abonamentu miesięcznego. Poniżej zamieszczam kilka informacji, które mam nadzieję, przybliżą problematykę utrzymywania służb hydrologiczno-meteorologicznych na świecie i w Polsce." (...) "Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, którą zgodnie z zapisami w Ustawie Prawo wodne pełni IMGW, jest utrzymywana tylko częściowo ze środków budżetu państwa. W pozostałej, znaczącej części musi być dofinansowywana poprzez aktywność komercyjną Instytutu. Wpływa na to wiadomy wszystkim stan finansów publicznych państwa i wynikające z niego ograniczenia." "Jak zapewne orientuje się Pan, utrzymanie sieci radarów meteorologicznych POLRAD, działających zgodnie z wymogami...
Źródło: topranking.pl/1579/58,lowcy,burz.php


Temat: Wrocławska masakra piłą mechaniczną
...stwarza wizualne złudzenie renaturyzacji, jednak koszt społeczny braku działań utrzymaniowych jest bardzo duży i wiąże się z koniecznością szerokich wywłaszczeń domów, dróg, mediów podziemnych i innych urządzeń z terenów bezpośredniego oddziaływania skutków zaniedbań, a także wiąże się z licznymi odszkodowaniami za straty poczynione w majątku właścicieli, których brak działań bezpośrednio dotknie. Ustawa Prawo Wodne reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i przypuszczalnie nie bez powodu znalazły się w tej ustawie zapisy, że istotnym jest „utrzymanie” lub poprawa ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Ten zapis powinien być uwzględniony przy wszelkich planach regulacji cieków, natomiast nie powinien dotyczyć działań związanych z utrzymaniem. Niepokojącym jest zapis,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,72,39071111,39071111,Wroclawska_masakra_pila_mechaniczna.html


Temat: jak się nazywa dół na obornik?
...przynajmniej 2,5 m3/1DJP. Rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (DzU nr 17, poz. 142) w projekcie załącznika nr 2 przedstawiono wymagane powierzchnie pojemności na obszarach szczególnie narażonych (OSN) i poza O.S.N., natomiast lista gmin OSN zawarto w ustawie Prawo wodne (DzU z 2001 r., nr 115, poz. 1229) z późniejszymi zmianami. Przepisy dotyczące lokalizacji i budowy to Prawo budowlane z 27 marca 2003 r. (DzU nr 80) ze zmianami oraz rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych (DzU nr 15, poz. 140), MRiGŻ z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowie rolnicze i ich usytuowanie (DzU nr 132, poz.877)....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,34708,58618690,58618690,jak_sie_nazywa_dol_na_obornik_.html