MOJA WALKA Z RAKIEM

Temat: W jaki sposób fiskus może ściągać nałożone na podatników kary
...jej dobrowolnie wpłacić, organ podatkowy będzie zmuszony rozpocząć wobec takiej osoby postępowanie egzekucyjne. PRZYKŁAD: EGZEKUCJA Z POLISY NA ŻYCIE Podatnik nie płacił należnych podatków. Został też ukarany z kodeksu karnego skarbowego. Organ podatkowy rozpoczął wobec niego egzekucję. Ze względu na ograniczone możliwości ściągnięcia należności rozpoczął egzekucję z polisy na życie podatnika. Czy jest to możliwe? Tak. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie wyłącza możliwości prowadzenia egzekucji z praw majątkowych z tytułu ubezpieczenia na życie. Z egzekucji wyłączone zostały tylko kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych. Zatem administracyjny organ egzekucyjny, dochodząc należności od osoby zawierającej umowę ubezpieczenia na życie, może prowadzić egzekucję z przedmiotowych praw przy...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=422Temat: Pisma przychodzące
MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PODATKOWEJ AP7/066/83/ASX/10/10279/09, B DG-8754/09 Warszawa, dnia 29 stycznia 2010 r. Pan Eugeniusz Matusiak Przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej ul. Bracka 8 78-600 Wałcz W związku z pismem z dnia 9 grudnia 2009 r., znak: RK ZZPEA/47/09 w sprawie interpretacji zapisów zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w innych ustawach i wskazania sposobu postępowania w sprawach zgłaszanych do Związku drogą elektroniczną lub ukazujących się na stronie internetowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, co następuje. Zgodnie z art. 64 ‟ 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.) organ egzekucyjny...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=263


Temat: Wydanie decyzji podatkowej na podstawie deklaracji Art.21 OP.
...należy stwierdzić, iż wydawanie dla celów egzekucji administracyjnej z nieruchomości decyzji określającej wysokość zadeklarowanego zobowiązania podatkowego nie znajduje oparcia w przepisach Ordynacji podatkowej. Przedstawiając powyższe, Ministerstwo Finansów - w celu wyeliminowania zgłoszonych problemów związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości - weźmie pod rozwagę wprowadzenie stosownych zmian w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.            Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji    Podatkowej        Ewa Zwolińska
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=452


Temat: PILNE !!! Projekt zmian do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Koleżanki i Koledzy! W dniu dzisiejszym Związek otrzymał z Ministerstwa Finansów celem wyrażenia opinii projekt zmian do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z uzasadnieniem. Termin wyrażenia przez nasz Związek opinii to 29.03.2007r. Wszelkie sugestie zmian prosimy zgłaszać na adres mailowy Przewodniczącego RK ZZPEA, tj. tutaj Administrator
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=253


Temat: pismo MF nr AP13/033/526/DOL/2010/6553 z dnia 31 maja 2010r.
A co tu mówić. Jak się czyta to pismo, to trzeba się zastanowić do jakich szkół chodził jego autor. Ani nie umie czytać, ani nie zna podstaw pracy na komputerze. Ja mając takiego pracownika, to nawet nie powierzyłbym mu krów do pilnowania, bo by je zgubił. Autor pisze cyt."...Także w zakresie wszczęcia postępowania ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji posiada własną regulację zawartą w art. 26 określającą sposób, formę oraz moment jego wszczęcia.... i dalej ... Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje z chwilą doręczenia... i jeszcze dalej ... W konsekwencji zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić w przypadkach przewidzianych w art. 56 lub 59
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=762


Temat: Ile weżmie sąd grodzki ??
Jaką karę? Tego smutnego pana obowiązuje ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji według której sposobami egzekucji należności pieniężnych jest między innymi egzekucja z pieniędzy i egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Poborca skarbowy w razie niemożliwości dobrowolnego uzyskania od dłużnika środków dochodzonych środków mógłby zrobić teoretycznie niezły cyrk, to znaczy zarządzić przeszukanie schowków, odzieży, teczek, pomieszczeń, wezwać...
Źródło: beta.tuningforum.pl/viewtopic.php?t=41268


Temat: Mandat karny
Panowie, mandat przedawnia się po 3 latach, od mandatów nie ma odsetek, koniec kropka. Są tylko koszty egzekucyjne, zależne od ściąganej kwoty i zastosowanego środka egzekucyjnego - inne jak kasę pobiera poborca, inne jak ściągną z rachunku, wynagrodzenia, zwrotu podatku itd. Poza tym opłata manipulacyjna za doręczenie odpisu tytułu wykonawczego (wkładka) - 1% od kwoty (nie mniej niż 1,40zł). Wszystko jest w rozdziale 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W sumie te koszty są małe w porównaniu z kosztami komornika sądowego. Egzekucja skarbowa ma tak naprawdę mniej niż 3 lata na ściągnięcie, bo trochę czasu trwa zanim np jakiś Urząd Wojewódzki prześle tytuły wykonawcze do egzekucji (zdarza się że przesyłają nawet po pół roku). Trzymajcie dowody wpłat, bo z tymi urzędami wojewódzkimi (czy też innymi wierzycielami) jest...
Źródło: froum.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=46232


Temat: Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne - Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
...instytucji procesowych, czynności procesowych zwykłego i nadzwyczajnego trybu postępowania administracyjnego, kontroli sądowej, administracyjnego postępowania egzekucyjnego i uproszczonego postępowania o charakterze administracyjnym. Duże znaczenie dla wartości podręcznika ma uwzględnienie-w nowym szóstym wydaniu-uaktualnień wprowadzonych zmianą kodeksu postępowania administracyjnego, zmianą ustawy o NSA i zmianą ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Format: pdf Rozmiar: 167,1 MB Download: Rapidshare, Hotfile, Megaupload, Przeklej i Inne http://sharingmatrix.com/file/2922001 Download bez limitów
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=465092


Temat: Czy można nie wpuścić do domu poborcy skarbowego
Gazeta Prawna Nr 116 (1986) poniedziałek, 18 czerwca 2007 r. > Tygodnik Podatkowy EKSPERT RADZI Czy można nie wpuścić do domu poborcy skarbowego ALEKSANDER GAŁEK prawnik, Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna w Poznaniu Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji poborca skarbowy to pracownik organu egzekucyjnego wyznaczony do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym. Zatem w przypadku zaległości podatkowych w roli poborcy najczęściej wystąpi pracownik urzędu skarbowego, choć może być to również pracownik urzędu gminy (miasta), jeżeli będziemy zalegali np. z podatkiem od nieruchomości,...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=295


Temat: Ministerstwo Finansów chce skuteczniej ściągać należności budżetu
Resort finansów chce skuteczniej ściągać należności budżetu i finansów. Ma to ułatwić przygotowywana nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Resort finansów przewiduje m.in. przyspieszenie dochodzenia zobowiązań z majątku wspólnego małżonków.Powrót do artykułu: Ministerstwo Finansów chce skuteczniej ściągać należności budżetu
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=39719


Temat: ‟Domniemane” doręczenie tytułu wykonawczego
...tytułu wykonawczego Jakiś czas temu otrzymałem dwa awiza informujące o pozostawieniu na poczcie listu poleconego. Nie odebrałem go jednak, podejrzewając, że jest to zawiadomienie z urzędu skarbowego o wszczęciu wobec mnie egzekucji w związku z niezapłaceniem w odroczonym terminie podatku dochodowego za 2006 r. Mimo to urząd skarbowy zajął mój rachunek bankowy. Czy może być prowadzona egzekucja, jeśli nie otrzymałem tytułu wykonawczego? W ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie ma przepisów regulujących kwestię doręczeń pism, np. odpisu tytułu wykonawczego czy zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego. Jeśli jednak nie stanowi ona inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wynika to z art. 18
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=407


Temat: PiS ze skarbówkami skontroluje płacenie abonamentu RTV?
...czy masz TV czy nie. Podstawą działania egzekucji jest tytuł wykonawczy wystawiony przez wierzyciela (np. KRRiT). Egzekutor nie bada czy tytuł jest zasadny, za to odpowiada wierzyciel. W egzekucji administracyjnej - poborca skarbowy (nie komornik sądowy) może ustnie wezwać policję i tym podobne organy (ABW, żandarmerię wojskową itd), jesli ktoś utrudnia mu przeprowadzenie egzekucji. Kosztami wezwania policji itp. (koszty te są ustalone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podobnie jak to, że może ustnie wezwać taki organ) obciąża zobowiązanego. Nie ma tu żadnej mowy o przeszukaniu mieszkania przez policję, ani o KPK. Sam egzekutor może natomiast przeszukać delikwenta, jest to zapisane w w/w ustawie.
Źródło: froum.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=35356


Temat: Arhiwum prac ZZPEA - wybrane materiały.
...wykonujących tę samą pracę zatrudnieni są na różnych częściach etatów. Od wielu lat wyjaśnienia i uregulowania wymaga sprawa umundurowania służb egzekucyjnych. Uchwała Rady Ministrów nr 138 z dnia 12 września 1986 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych (MP. Nr 28, poz. 199) w dalszym ciągu funkcjonuje, natomiast pisma kierowane do Ministerstwa Finansów w tej sprawie pozostają bez odpowiedzi. Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 2002 roku spowodowała, że na administracyjne służby egzekucyjne nałożono wiele nowych zadań nie zapewniając im sił kadrowych i środków. Wiele uwag i nieporozumień występuje na płaszczyźnie wynagrodzenia prowizyjnego służb egzekucyjnych. Związek nasz uważa, że ta część przepisów dotycząca wynagrodzenia prowizyjnego powinna być wyłączona z ustawy o służbie...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=375


Temat: deklaracje korygujace, i co dalej....
...    Ministerstwo Finansów   Warszawa Działając na rzecz  usprawnienia  w ściąganiu należności podatkowych Skarbu Państwa, a tym samym szybszego wpływu tych należności do budżetu,  Rada Krajowa ZZPEA  zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości dokonania zmiany w zapisie § 9 ust. 1b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137; poz. 1541; z 2001 r. ze zm.) w ten sposób, że w obecny zapis zmienić na: ‟ Jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego zobowiązany złoży deklarację korygującą wysokość należności pieniężnej lub zostanie wydane orzeczenie  określające inną wysokość należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym, wierzyciel niezwłocznie ...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=533


Temat: Pisma przychodzące
PYTANIA KIEROWANE DO MF PYTANIA KIEROWANE DO MINISTERSTWA FINANSóW RK ZZPEA/47/09 Wałcz dnia 09-12-2009 Pan Henryk Swiniarski Ministerstwo Finansów Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej zwraca się z prośbą o interpretację zapisów w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz innych ustaw i wskazanie sposobu postępowania w następujących sprawach zgłaszanych do Związku drogą elektroniczną lub ukazujących się na stronie internetowej. 1. Art. 64 § 6. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze sto stosowaniem środków egzekucyjnych. Opłata wynosi 1 % kwoty...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=263


Temat: rezygnacja z liceum dziennego
...warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232). [3] Rozporządzenie MEN z 30 stycznia 1997 r. w sprawie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76). [4] Pismo MEN z 6 października 1993 r. w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (DKO-430-4/93/JB). [5] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954). [6] Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225). OBOWIĄZEK SZKOLNY- kogo dotyczy, formy spełniania [1] Art. 15. 1. Nauka jest...
Źródło: prawa-ucznia.pl/forum/viewtopic.php?t=158


Temat: Arhiwum prac ZZPEA - wybrane materiały.
...Pragnę poinformować,że przedstawiciele MF działający w zespole zwanym przez nas "ds reformy egzekucji"nie są zainteresowani i nie przemawiają chęci by zespół powołany dezyzją Ministra Finansów zajmował się innymi sprawami oprócz przyszłych struktur.Nasz ZWIĄZEK zdecydowanie stanął na stanowisku by problemy egzekucji roztrzygać kompleksowo nawet kosztem powołania nowego zespołu.Są propozycje zmian legislacyjnych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rozporządzeniach wykonawczych a także zmian innych ustaw.Występuje pilna konieczność modyfikacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za "windykację "zadłużeń,sprawy umundurowania,sprawy zatrudnienia na niepełnym wymiarze czasu pracy poborców i innych pracowników egzekucji również referentów i inspektorów.Pracownicy Ci są dyskryminowani bez względu na...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=375


Temat: Pieniądze w zamian za zajętą rzecz
...wyłączenia jej spod egzekucji. Na jego poparcie trzeba przedstawić lub powołać dowody. Żądanie to należy wnieść do naczelnika urzędu skarbowego. Od momentu wniesienia wniosku do czasu jego rozpatrzenia może upłynąć trochę czasu. Nie zawsze jest to na rękę temu, kogo rzecz została niesłusznie zajęta. W takiej sytuacji można jednak wpłacić odpowiednią kwotę na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego. Taką możliwość daje art. 42 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.). Osoba, która wystąpiła z żądaniem wyłączenia rzeczy spod egzekucji, może wpłacić do depozytu kwotę, na jaką została ona oszacowana albo kwotę równą należności pieniężnej łącznie z kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny uchyli wówczas czynności egzekucyjne odnośnie do rzeczy. Nie wpływa to jednak na dalszy tok postępowania o...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=482


Temat: Regulowanie zobowiązania w US
...takich zakazów nie ma. Nie dziwię się temu, gdyż wydanie takiego zakazu w formie pisemnej jest przyznaniem się NUS do działania na szkodę Skarbu Państwa, popełnieniem przestępstwa (wykroczenia). W związku z takim działaniem NUS, art. 77 ust. 3 mówi : Członek korpusu służby cywilnej nie wykonuje polecenia, jeżeli prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o czym niezwłocznie informuje dyrektora generalnego urzędu. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sposób jasny i precyzyjny określa kiedy organ egzekucyjny i egzekutor mają obowiązek odstąpić od czynności egzekucyjnych, nie mam tam miejsca na wprowadzanie ograniczeń, które może wnieść NUS . Przepisów ustawy nie może zmieniać według swojego widzi mi się Komornik, NUS, Dyrektor IS, czy pracownik MF. Uważam, że takie ‟pisma”, ‟zarządzenia” czy...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=587


Temat: Jak to jest ze zdjęciami z fotoradarów?
...wykonaniu po upływie 3 lat od uprawomocnienia się jej orzeczenia (art. 45 § 3 Kodeksu wykroczeń), czyli od momentu podpisania mandatu. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 100 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) Organem egzekucyjnym w wypadku nałożenia mandatu karnego przez Policję jest naczelnik urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 79 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji „Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego zobowiązanego, przez przesłanie do właściwego do spraw wypłaty zobowiązanemu świadczeń organu rentowego zawiadomienia o zajęciu tej części przysługujących zobowiązanemu świadczeń, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych...
Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=26132


Temat: Podsumowanie Wyborów AD 2007
imarko, chyba trochę odeszliśmy od tematu/wątku, w którym piszemy, gdyż są to kwestie procedur egzekucyjnych jako takich. Które zresztą wg mnie są dość jasno i czytelnie przedstawione w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. I nie chcę dalej iść w tę nazwijmy to akademicką dyskusję. Zostawmy to tym tzw. ważniakom, bo przecież zgodzisz się, że najlepsza instrukcja to dobrze przygotowana ustawa w naszym przypadku egzekucyjna. Optymalnym rozwiązaniem są takie narzędzia, które nie będą krępowały naszych ruchów -  na miarę XXIw. - jednocześnie podlegające kontroli, ale nie bezsensownej. Wg mojej...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=327


Temat: Dane dłużnika w obwieszczeniu o licytacji
...miejscach, gdy zostanie to uznane za celowe. Niektóre urzędy skarbowe, korzystając z tej możliwości, publikują obwieszczenia na swojej stronie internetowej. W przypadku gdy wartość szacunkowa oferowanej na sprzedaż rzeczy przewyższa 4,5 tys. zł, obwieszczenie o licytacji zamieszczane jest ponadto w prasie - w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Obwieszczenie o licytacji musi zawierać dane określone w art. 105a § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.). Są to nie tylko informacje dotyczące organizacji licytacji, takie jak: termin i miejsce jej przeprowadzenia, wskazanie sprzedawanych rzeczy z podaniem ich rodzaju i kwoty oszacowania oraz określenie, gdzie i kiedy można je oglądać przed licytacją. Obwieszczenie zawiera również dane identyfikujące dłużnika. Podaje się jego imię i nazwisko lub...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=744


Temat: Z prac Komisji Trójstronnej
...jednostek gospodarki pozabudżetowej w związku z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych. 3. Kwestia nadgodzin w jednostkach samorządu terytorialnego. 4. Przedstawienie przez przedstawicieli FZZ sytuacji pracowników egzekucji administracyjnej. 5. Informacja Ministerstwa Finansów o procedurze konsultacyjnej w zakresie procedowania zmian: – ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, – ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, – zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. 6. Informacja nt. przyjętego przez Prezesa Rady Ministrów Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie Służby Cywilnej i realizacji zadań tej służby (dyskusja nt. wniosków na kolejnym posiedzeniu). 7. Sprawy różne. Ad. 1) Pan Dagmir Długosz (Dyrektor Departamentu...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=554